Žodynas

NMVTIS Terminų žodynas

Potvynio padaryta žala

Potvynio padarytos žalos įrašas reiškia transporto priemonę apgadintą gėlo vandens potvynio (arba nenustatyta, arba žala padaryta gėlo ar sūraus vandens).

Gaisro padaryta žala

Gaisro padarytos žalos įrašas reiškia, kad transporto priemonė buvo apgadinta gaisro.

Krušos padaryta žala

Transporto priemonė apgadinta krušos.

Transporto priemonė apgadinta sūraus vandens

Transporto priemonė apgadinta sūraus vandens potvynio.

Vandalizmas

Transporto priemonė apgadinta vandalų.

Sukomplektuota

Pagaminta transporto priemonė sujungus kėbulą su įvairiais (su neatitinkančiu VIN numeriu) rėmais, varikliu bei važiuoklės dalimis. Kėbulo VIN numeris yra naudojamas kaip transporto VIN numeris.

Demontavimas

Transporto priemonė, kurią galima parduoti tik dalimis, negali būti teisėtai vairuojama.

Atidavimas į metalo laužą

Transporto priemonė, kuri negali būti saugiai naudojama keliuose arba autostradose ir neturi jokios pardavimo vertės, įskaitant dalis arba fragmentus, bei transporto priemonės savininkas turi negrįžtamą automobilio ženklinimą kaip dalių šaltinį. Ši transporto priemonė niekuomet nebus užregistruota. Tokia transporto priemonė žinoma kaip netinkanti remontui, atiduota metalo laužui arba sunaikinta.

Modifikavimas

Transporto priemonė pažymėta kaip išsaugotas turtas, jai buvo atliktas saugumo bei anti įsilaužimo patikrinimas arba kitos teisinės procedūros siekiant užtikrinti, kad transporto priemonė buvo modifikuota iki reikalaujamų standartų. Transporto priemonė pirmiau žinoma kaip išsaugotas turtas.

Rekonstrukcija

Transporto priemonė pastoviai rekonstruota iš originalios konstrukcijos pašalinant, pridedant arba pakeičiant pagrindinius komponentus.

Išsaugotas turtas: Apgadintas ar neapibrėžtas

Kiekviena transporto priemonė, kuri buvo sudaužyta, apgadinta arba sugadinta iki tokio lygio, kad visiška vertė ar realios dalių ar darbo išlaidos transporto priemonės taisymui ar rekonstrukcijai iki būklės prieš avariją ir, kad būtų įmanoma teisėtai važinėti keliais ir autostradomis, viršija teisiškai apibrėžtą transporto priemonės mažmeninės vertės procentą. Mažmeninė transporto priemonės vertė apibrėžiama remiantis naujausiu valstybinių mažmeninių kainų leidimu (įskaitant automatinę duomenų bazę). „Išgelbėtas turtas: Apgadintas ar neapibrėžtasˮ taip pat turi kiekviena transporto priemonė, į kurią draudimo įmonė įgijo nuosavybę pagal susitarimą, ar kiekviena transporto priemonė, kurios savininkas norėtų ją nurodyti kaip transporto priemonę išsaugotą įgyjant išgelbėto turo titulą, neatsižvelgiant į transporto priemonės sugadinimo laipsnį ir taisymą, taip pat kiekviena transporto priemonė, kurios teisė negali išskirti, dėl to transporto priemonė buvo paženklinta kaip išgelbėtas turtas.

Išgelbėtas turtas: Pavogta

Kiekviena transporto priemonė yra pripažįstama pranešančio organo kaip išsaugotas turtas, nes draudimo įmonė įsigijo nuosavybę pagal sutartį remdamasis transporto priemonės vagyste.

Išgelbėtas turtas: Kitos priežastys, nei apgadinimas ar vagystė

Kiekviena transporto priemonė pranešančio organo pripažįstama kaip išgelbėta remiantis kriterijais tokiais kaip pametimas, nėra padengimo „Išgelbėtas turtas -- Apgadinta ar neapibrėžtaˮ bei „Išgelbėtas turtas -- pavogtasˮ. Informacija: Apgadinimo procentas nėra nurodomas su tipu 50.

Bandomoji transporto priemonė

Transporto priemonė pagaminta ir skirta gamintojo bandymui.

Atnaujinta transporto priemonė

Kiekviena transporto priemonė modifikuota instaliuojant naują kabiną ir važiuoklę esamam automobiliui, kuris buvo atnaujintas, dėl to transporto priemonė turi didesnę vertę arba transporto priemonė turi naują stilių.

Transporto priemonė po susidūrimo

Transporto priemonė apgadinta susidūrimo metu.

Išsaugojimas sustabdytas

Transporto priemonė skirta išsaugojimui ir yra išsaugota savininko.

Anksčiau taksi

Transporto priemonė anksčiau užregistruota kaip taksi.

Anksčiau policijos automobilis

Anksčiau transporto priemonė užregistruota kaip policijos automobilis.

Dabar taksi

Transporto priemonė šiuo metu užregistruota kaip taksi.

Dabar policijos automobilis

Šiuo metu transporto priemonė užregistruota kaip policijos automobilis.

Pergaminta

Gamintojo rekonstruota transporto priemonė.

Juodoji rinka

Transporto priemonė skirta naudoti už Jungtinių valstijų ribų ir atvežta į Jungtines Valstijas. Tipas 22 yra keičiamas 45 ir 46 tipais.

Garantinis grąžinimas

Transporto priemonė grąžinta gamintojui dėl sugadinimo (garantija).

Antikinė

Transporto priemonė turinti daugiau nei 50 metų.

Klasikinė

Transporto priemonė turinti daugiau nei 20 metų ir jai taikomi kiti specifiniai kriterijai, pvz. markė, būklė ir pan.

Žemės ūkio transporto priemonė

Transporto priemonė dirbanti visų pirma privačiuose keliuose, skirtuose žemės ūkiui.

Registracijos transporto priemonė

Transporto priemonė visų pirma dirba privačiuose keliuose, skirta registravimui.

Street Rod

Transporto priemonė modifikuota tokiu būdu, kuris neatitinka gamintojo specifikacijų ir tos modifikacijos priklauso paskiriems specifiniams kriterijams.

Transporto priemonė turi iš naujo išduotą VIN

VIN numeris pakartotinai išduotas, pvz. tas pats VIN pakartotinai panaudojamas.

Replika

Transporto priemonė su važiuokle pagaminta pagal panašumą ir yra kitos transporto priemonės reprodukcija iš tam tikrų metų ir tam tikro gamintojo.

Nurašyta

Transporto priemonė, kuri pripažinta visiškai nurašyta nuostoliams organo ar draudėjo, kuris yra įpareigotas padengti nuostolius ar pasiimti transporto priemonę, ar ją paženklinti.

Išsaugota savininko

Transporto priemonė, kuri draudimo įmonės pripažinta kaip nurašyta nuostoliams, bet savininkas turi ir jam išlieka nuosavybės teisė.

Paskelbtos obligacijos

Draudimo įmonė išleido obligacijas transporto priemonei, nes nuosavybė į transporto priemonę negali būti patikrinta; tai padeda parduoti transporto priemonę bei tinkamai paženklinti. Informacija: Šis tipas nėra teisingas po 2003 m. sausio 17 d.

Protokolo kopija

Titulinis dokumentas yra titulinio nuorašas ir neaktyvuoja (originalo ar duplikato) titulinio dokumento.

Tik dalims

Transporto priemonė gali būti panaudota tik dalims. Šis tipas nėra jau ilgiau naudojamas, naudokite 07 - Demontuota.

Atgautas po vagystės

Transporto priemonė pažymėta kaip atgautas turtas iš vagystės. Ši transporto priemonė pataisyta ir patikrinta (arba pagal kitas procedūras) ir gali būti teisėtai vairuojama.

Neatskleistas įkeitimas

Transporto priemonė įvesta iš kito organo, kuris neatskleidžia informacijos apie įkeitimo turėtoją. Suteikimo organas gali išduoti naują pavadinimą be to tipo, jeigu nepastebėjo problemų su saugumo įstatymu gautoje transporto priemonėje apibrėžtu laiku, nustatytu to organo. Informacija: Šis tipas nėra taisyklingas po 2003 m. sausio 17 d.

Paliktas savininko ženklinimas

Transporto priemonė, kuri anksčiau buvo paženklinta savininko ir parduota. Naujas savininkas palieka tą ženklinimą.

Transporto priemonė su nepašalintu defektu

Apie saugos defektą pranešė organui transporto priemonės gamintojas ir jis lieka nepataisytas.

Transporto priemonė su ištaisytu defektu

Apie saugos defektą pranešė transporto priemonės gamintojas organui ir jis buvo pataisytas.

Transporto priemonė su nepataisytu saugos defektu

Apie saugos defektą pranešė transporto priemonės gamintojas ir jis lieka nepataisytas.

Transporto priemonė su pagerintu saugos defektu

Apie saugos defektą pranešė transporto priemonės gamintojas ir defektas buvo pataisytas.

Pakeistas VIN

Pakeistas VIN nauju priskirtu VIN. Ženklinimas neturėtų būti pagal VIN. Šis tipas gali būti išduotas rekonstruotoms transporto priemonėms.

Juodoji rinka: Neatitikimas

Transporto priemonė pagaminta naudojimui už Jungtinių Valstijų ribų ir perkelta į Jungtines Valstijas. Transporto priemonė neatitinka tinkamų federalinių standartų.

Juodoji rinka: Atitikimas

Transporto priemonė pagaminta naudojimui už Jungtinių Valstijų ribų ir perkelta į valstijas. transporto priemonė atitinka tinkamus federalinius standartus.

Išpirkta gamintojo

Transporto priemonė išpirkta gamintojo, atitinkamų, apibrėžtų įstatymų arba tokių įstatymų, kaip įstatymai dėl apgavysčių. Pavyzdžiui, gamintojas gali būti įpareigotas išpirkti transporto priemonę po nustatyto kiekio bandymų taisyti arba kai rimta problema nebuvo pataisyta naujoje transporto priemonėje arba nauja transporto priemonė pašalinta iš eksploatacijos taisymui dėl tos pačios problemos, bendru laikotarpiu 30 dienų arba daugiau per vienerius metus po įsigijimo.

Anksčiau nuomota

Transporto priemonė naudota kaip nuomojama.

Atskleisti apgadinimai

Transporto priemonės apgadinimai yra tokio lygio, kad apgadinimai turi būti atskleisti panaudojant įstatymus dėl apgadinimų.

Anksčiau netinkanti taisymui/remontui

Transporto priemonė, kuri buvo sugadinta arba deklaruota kaip netinkanti taisymui ar kitu būdu neatitinka įstatymų dėl transporto priemonės sugadinimo, sukonstruota atliekant taisymą.

Sutrintas

Transporto priemonės rėmas ar važiuoklė sutrinta arba kitu būdu sugadinta ir dėl to negalimas fiziškas transporto priemonės naudojimas.

Rida: Aktuali

Tikra transporto priemonės rida. Skaitiklis neapgadintas, pasiekė mechaninę ribą arba buvo pakeistas.

Rida: Neaktuali

Skaitiklio parodymai skiriasi nuo tikros ridos.

Rida: Manipuliavimas patikrintas

Manipuliavimas su skaitikliu patikrintas - skaitiklio parodymai skiriasi nuo tikros ridos.

Rida: Atjungta nuo skaitiklio atskleidimo

Transporto priemonė tenkina kriterijus, kurie leidžia keisti savininką neatskleidžiant skaitiklio parodymų.

Rida: Viršija mechaninius apribojimus

Skaitiklio parodymai yra mažesni nei tikra rida, nes skaitiklis pasiekė mechaninę ribą.

Rida: Gali būti pakeista

Suteikimo organas turi priežasčių tikėti, kad skaitiklio parodymai neatspindi tikros ridos dėl pakeitimų skaitiklyje.

Rida: Pakeista

Skaitiklis transporto priemonėje nėra skaitiklis sumontuotas gamybos metu.

Rida: Nuskaityta atnaujinimo metu

Skaitiklio parodymai buvo užrašyti, kai buvo atnaujinta registracija.

Rida: Neatitikimai

Suteikimo organas turi priežasčių tikėti, kad skaitiklio parodymai neatspindi tikros ridos, nes yra žinomi paskutiniai išsaugoti skaitiklio parodymai.

Rida: Suteikimo skyrius

Suteikimo skyrius žino problemas su rida, kuri negali būti atspausdinta dokumente. Suteikimo organas svarsto problemos sprendimą (rankinis procesas) su autorizuotomis žinutėmis.

Rida: Viršija patobulintas mechanines ribas

Būklė kita nei tuomet, kai šis tipas pakeitė 72 tipą.